Tamna Tema
Denis Žderić trener iz KK Metković dobio promaknuće u više majstorsko karate zvanje

Denis Žderić trener iz KK Metković dobio promaknuće u više majstorsko karate zvanje

Danas je  trener DENIS ŽDERIĆ u Splitu promaknut u više majstorsko karate zvanje 5 DAN pred Ispitivačkom komisijom Hrvatskog karate saveza u sastavu Slaven Mikelić 8 DAN član upravnog odbora HKS-a, Vladimir Cvjetan 8 DAN, član Nadzornog odbora HKS-a i Ante Čurura direktor Hrvatske karate reprezentacije. Koliko je teško doći do ovog zvanja pokazuje činjenica da se isto može polagati samo ako imaš minimalno 40 godina, ako se baviš karateom najmanje 26 godina i nosiš prethodno zvanje najmanje 6 godina.

Denis Žderić trener iz KK Metković dobio promaknuće u više majstorsko karate zvanje

Komentar / Odgovori