Tamna Tema
Ekološko ronilački klub

Ekološko ronilački klub "Malo more" najavljuje akciju čišćenja podmorja na području Blaca i Komarne

Ekološko ronilački klub Malo more iz Komarne poziva Vas na tradicionalnu akciju čišćenja podmorja i predavanja o morskim organizmima, ribama i racima te opasnostima otpada u moru, koja će se održati u ponedjeljak 14. lipnja na Kupalištu naselja Blace u općini Slivno, s početkom u 10 sati, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu programa„Zajedno čuvajmo okoliš“.

Akcija čišćenja podmorja i obale na području općine Slivno (naselje Blace i Komarna) organizira se uz sudjelovanje ronioca volontera, tehničku podršku volontera na brodovima i obali te volontera koji su sudjelovali u prošlogodišnjim akcijama čišćenju plaža i lučica. Za sve sudionike akcije je organiziran ručak te prigodna predavanja/edukacije o morskim organizmima (poseban osvrt na ugroženost PLEMENITE PERISKE (Pinna nobilis)), ribama i racima (pojava invazivne vrsta poput Američkog plavog raka - Callinectes sapidus) kao i opasnostima koje za njih predstavlja otpad u moru. Ciljevi radionice/predstavljanja su: - predstaviti aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu programa „Zajedno čuvajmo okoliš“; - provesti diskusiju o ulozi, aktivnostima i potrebama različitih sektora na području priobalnog područja delte Neretve u Republici Hrvatskoj.

Komentar / Odgovori