Tamna Tema
GRAD METKOVIĆ POVEĆAO CENZUS MIROVINE ZA DODJELU USKRSNICA UMIROVLJENICIMA

GRAD METKOVIĆ POVEĆAO CENZUS MIROVINE ZA DODJELU USKRSNICA UMIROVLJENICIMA

Kao i prošle godine, i u Proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva za dodjelu umirovljeničkog dodatka uoči uskrsnih blagdana.
Prošle godine smo našim umirovljenicima s iznosom mirovine do 1.500,00 kuna isplaćivali uskrsnice u iznosu od 300,00 kuna (39,81 €), dok smo umirovljenicima s iznosom mirovine od 1.500,01 kn do 2.200,00 kn isplaćivali uskrsnicu od 200,00 kn (26,54 €).
Ove godine povećali smo cenzus te ćemo isplaćivati uskrsnicu svim umirovljenicima s mirovinom do 332,00 € ( 2.501,45 kn) na sljedeći način:
- umirovljenicima s iznosom mirovine do 199,09 € (1.500,04 kn) isplatit će se uskrsnica od 40,00 eura (301,38 kn)
- umirovljenicima s iznosom mirovine od 199,10 € (1.500,05 kn) do 332,00 € (2.501,45 kn) isplatit će se uskrsnica od 27,00 eura (203,43 kn).
To će omogućiti da veći broj naših umirovljenika dobije uskrsnicu, a uoči božićnih blagdana i božićnicu.
Grad Metković će i dalje aktivno sudjelovati u poboljšanju kvalitete života naših umirovljenika!

Komentar / Odgovori