Tamna Tema
NATJEČAJ Grad Opuzen raspisao natječaj na neodređeno radno vrijeme za posao poljoprivrednog redara

NATJEČAJ Grad Opuzen raspisao natječaj na neodređeno radno vrijeme za posao poljoprivrednog redara

U „Narodnim novinama“, broj 109/22 od 21. rujna 2022. godine, objavljen je Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i komunalne poslove, na radno mjesto – poljoprivredni
redar – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA
Opis poslova
Poljoprivredni redar obavlja sljedeće poslove:
– provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
– provodi nadzor nad provedbom gradskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina,
– kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zapuštenosti
– kontrolira posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
– nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka
– nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije,
– nadzire provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka
– brine o provođenju zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
– kontrolira održavanje živica i međa, poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
– kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno i nezakonito,
– obavlja druge poslove iz nadležnosti odjela kao i poslove prema nalogu
gradonačelnika i pročelnika.

Komentar / Odgovori