Tamna Tema
O B A V I J E S T o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Opuzen za pedagošku godinu 2023./2024

O B A V I J E S T o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Opuzen za pedagošku godinu 2023./2024

Roditelji/skrbnici djece obveznika predškole s područja Grada Opuzena i Općine Slivno

koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Opuzen, obavještavaju se da će se upis djece u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) za pedagošku godinu 2023./2024. provoditi u vremenu od 18. rujna do 29. rujna 2023.g.

 PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

 – obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću;

 – djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski

jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja

i obrazovanja u dječjem vrtiću, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije

polaska u osnovnu školu

 Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta u program predškole (u trajanju od 250 sati

godišnje) treba pismeno podnijeti u uredu ravnateljice ili stručnih suradnika od 18. rujna do 29. rujna 2023.

 Djeca će biti integrirana u  mješovitu odgojnu skupinu od 9,00 do 11,00 sati svaki radni dan od 2.listopada 2023.godine do 1.svibnja 2024.godine.

 

 

Ravnateljica

Anamarija Čović

Komentar / Odgovori