Tamna Tema
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju"

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
 
Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku) ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti. Za poziv je osigurano ukupno 9,95 milijuna eura, uz najveći pojedinačni iznos vaučera 9.990,00 do 19.900,00 eura, ovisno o vrsti vaučera.
 
Pozivom je predviđena dodjela pet vrsta vaučera: 

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing – VDM    
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT          
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO 
  • Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD         

 
Aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje u sklopu poziva su provođenje specijaliziranih programa neformalnog učenja usmjerenih na razvoj digitalnih vještina, izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama, izrada strategije digitalne transformacije, dijagnostika kibernetičke sigurnosti te izrada i implementacija složenih digitalnih rješenja.
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.
 
Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, a predviđena su tri roka za podnošenje projektnih prijedloga.  Prvo razdoblje zaprimanja prijava traje od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023., a idući planirani rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su:  2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine i 3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine, a projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.
 
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici Otvoreni javni pozivi i natječaji te u sustavu eNPOO prema vrstama vaučera:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV)
Vaučer za digitalni marketing (VDM)
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (VKO)
Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD)

Komentar / Odgovori