Tamna Tema
Tko je pravi izbor za koje radno mjesto

Tko je pravi izbor za koje radno mjesto

Ako pri procesu odabira potencijalnih kandidata za posao niste sigurni u koji odjel odnosno za koju funkciju biste ih mogli iskoristiti evo postupka i kriterija:


1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.
2. Uvedite kandidate u sobu i zatvorite vrata za njima na jedno 6 sati.
3. Nakon toga vremena vratite se u sobu i analizirate situaciju prema slijedećim kriterijima:
Kriterij - Odjel/funkcija
ako su prebrojali sve cigle - Knjigovodstvo,
ako su prebrojali cigle više puta - REVIZIJA

ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi - RAZVOJ I Istraživanje,
ako su cigle sistematski podijeljene po cijeloj sobi - Planiranje,
ako se međusobno gađaju ciglama - VODITELJI Proizvodnje,
ako svi spavaju - ZAŠTITA NA RADU ILI PORTIRI,
ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove - IT Sektor,
ako samo sjede oko cigli i bez veze razgovaraju - LJUDSKI Resursi,
ako su već svi otišli doma - Marketing,
ako besciljno gledaju kroz prozor i doimaju se odsutnim - STRATEŠKO Planiranje,
ako su razdraženi i energično međusobno diskutiraju, ali nisu pomaknuli niti jednu ciglu - UPRAVA/TOP Management,
ako su sazidali profesionalnu peku s dimnjakom, spremili dobar gablec i svi su već pijani - TEHNIČKA SLUŽBA/Održavanje,
ako su sve cigle nestale - POLITIKA I JAVNI SEKTOR.

Komentar / Odgovori