Tamna Tema
U početku bijaše riječ

U početku bijaše riječ

U početku bijahu želje, emocije, strast, ljubav, odricanja, nada i žrtve.... i stvori se zemlja. Bijaše razrušena, napaćena, raseljena, al' svi bijahu sretni jer napokon bijaše naša. Tako završi prvi dan.


Drugi započnu tako što utvrde da ne valja što je sve svačije, već treba biti nečije, da nas puno radi i zbog toga da zaostajemo, a ono što smo dobili da moramo otkupiti. Bude rečeno i bude učinjeno, te završe dan drugi.

Nije dobro da mislimo, a poglavito svojom glavom, jer da smo mali i nebitni, l za nas da je najbolje da odaberemo neke da oni misle za sve. Uvjerivši nas da je tako najbolje završe treći dan.

Neka se skupi za 200 na hrpi, kako bi proklijala zemlja donosila plod, svakome prema zaslugama i svojoj vrsti, a ostalima obećanja i znoj tijela svog. Ako pak zadovoljni nisu i ne znaju se snać' neka se potrebitima putovnica žurno omogući. Što bi planirano bi u četvrtom danu i učinjeno.

Zauzmite hitro sve ono što obećali ste narodu, i on vam omogućio, i nikome osim vas što vam puškom osvojiše, ne dozvolite da bude od vas zaslužniji. Tako prođe dan peti.

Plodite se, i množite, potomke svoje na sliku svoju odgojite, i dobre mlade učlanite, imovinu sebi podložite i vladajte svim stvorovima što puzati moraju. Nakon što priskrbiše većinu dobara i apsolutnu moć, u zadovoljstvu zaključiše šesti dan.

Tako bude dovršeno stvaranje sretne zemlje, odabranog naroda. U sedmom danu dovršiše svoje djelo uvjereni da su osigurali budućnost svima, a posebno njima, i da generacije naraštaja njihovih neće morati raditi, i da napokon u miru počinu od svih velikih djela koje učiniše. A na kraju uskliknuše IMAMO HRVATSKU!

Komentar / Odgovori