Tamna Tema
Održana Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića

Održana Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića

U Zgradi političkih stranaka jutros je održana sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojeni prijedlozi odluka o donošenju UPU Poslovne zone Meterizi te time povezenih Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića.

Oba prijedloga je obrazložio predstavnik tvrtke izrađivača mag.ing.arch. Ivan Kapović.

Usvojenom Odlukom UPU Poslovne zone Meterizi, kao prometno rješenje njena povezivanja s postojećom državnom cestom DC-9 planirano je kao priključak na jednome mjestu, što je ujedno u skladu s pravilima Hrvatskih cesta. Taj priključak nalazio bi se na sredini Zone, što je ekonomski najisplativije rješenje te se planira s mogućnosti svih smjerova, s razdvojenim prometnim trakama za smjerove kretanja, odnosno prometnim trakama za usporavanje (skretanje). Izmjenama i dopunama Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića ukida se obveza uređenja zelene tržnice unutar Poslovne zone Meterizi, ali je ostavljena mogućnost njenoga uređenja ako se ukaže potreba. Uvjeti gradnje i smještaja veletržnice odredit će se odredbama za provedbu UPU Poslovne zone Meterizi. Također, u dosadašnjemu PPU Grada Metkovića je na rubu Poslovne zone Meterizi bila načelna lokacija helidroma. S obzirom da helidrom po svojim uvjetima, načinu gradnje i pristupu ne smije biti unutar malih zona, izmjenama i dopunama je načelna lokacija naznačena izvan PZ Meterizi.

Gradski vijećnici usvojili su i Prijedlog polugodišnjega izvješća o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. U tom razdoblju Grad Metković je zajedno sa svojim proračunskim korisnicima ostvario prihode i primitke u ukupnom iznosu od 5.196.429,00 eura, dok je ukupan iznos konsolidiranih rashoda i izdataka 3.664.148,00 eura. U prvoj polovici godine tako je ostvaren višak od 1.532.281,00 eura. S obzirom da je donos viška iz prethodnih godina bio 367.733,00 eura, ukupni konsolidirani višak u prvoj polovici 2023. iznosio je 1.900.014,00 eura. Usvojeno je i izvješće o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja, a u kojem se ta sredstva nisu trošila.

Kao posljednju, gradski vijećnici usvojili su i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića koji će se održati 29. listopada 2023.

 

Komentar / Odgovori