Tamna Tema
Pridružite se najvećoj volonterskoj akciji ‘Zelena čistka’

Pridružite se najvećoj volonterskoj akciji ‘Zelena čistka’

Zelena čistka je nacionalna kampanja kojoj je u cilju podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada, a kulminacija kampanje je akcija čišćenja divljih odlagališta, koja će se održati dvanaesti put za redom u Hrvatskoj, 16. rujna u sklopu svjetske akcije World Cleanup Day! Hrvatska provođenjem akcije Zelena čistka nastavlja biti dijelom priče većih razmjera koje utječu na svijest građana o zdravim navikama, čišćem okolišu i aktivnom pristupu rješavanja problema.

Kako je Grad Metković, kao i prijašnjih godina, koordinator ovog projekta, pozivamo Vas (tko može) da se dana 16. rujna 2023. (subota) u 8:30 sati ispred Hotela Narona pridružite klasičnoj akciji Zelene čistke! Tko nam se ne može pridružiti neka izabere aktivnost digitalnog čišćenja, pa u skladu sa svojim mogućnostima pridonese ovom najvećem volonterskom projektu očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje.

Predlaže se čišćenje sljedećih lokacija:

1.    Korito rijeke Neretve od mosta do veletržnice (velika i mala riva te šetalište 116. brigade)
2.    Ilegalno odlagalište na Jerkovcu (kanal uz nasip)
3.    Ilegalna odlagališta uz lokalne, županijske i državne ceste kao i druga ilegalna odlagališta na području grada Metkovića (prema dojavi građana)
4.    Lokacija oko osnovnih i srednjih škola – (predviđeno za djecu).

Komentar / Odgovori