Tamna Tema
Dodijeljeno 606 tisuća eura za sprječavanje štete od divljači

Dodijeljeno 606 tisuća eura za sprječavanje štete od divljači

Na temelju Javnog natječaja za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. do sada je dodijeljeno 606.233,59 eura / 4.567.662,85 kuna poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima za sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači. Natječaj ima za cilj sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Natječaj je otvoren do raspodjele preostalih sredstava u iznosu od 455.548,87 eura / 3.432.337,15 kuna, a najkasnije do 15. listopada 2023.
 
Rezultati s dodijeljenim iznosima prijaviteljima dostupni su na poveznici.

Komentar / Odgovori