Tamna Tema
Obavijest za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području grada Opuzena

Obavijest za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području grada Opuzena

Obavještavaju se nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području grada Opuzena da će Grad Opuzen 13. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) objaviti Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi.

Natječaj će biti otvoren od 13. ožujka 2023. do 12. travnja 2023. godine odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu za ovu godinu.

Tekst Javnog natječaja, zajedno s potrebnim obrascima, biti će objavljen na službenoj stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i dostupan u prostorijama Grada Opuzena na adresi: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen.

Napomena:  Zahtjevu će se morati priložiti preslik računa plaćenih troškova koji datiraju najranije od 01. siječnja 2023. godine.

Svi računi izdani od dana objave ove Obavijesti moraju imati jasno vidljiv naziv OPG-a ili ime kupca.

Zahtjevu neće biti potrebno prilagati Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Opuzenu nego će Odsjek za opće i pravne poslove, po službenoj dužnosti, istu zatražiti istu od Odsjeka za proračun i financije.

Komentar / Odgovori